top of page
  • Writer's pictureBR

Hommage Prof. Dr. R. B. C. Huygens

Updated: Dec 14, 2019


Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft het Corpus Christianorum een academische zitting gehouden ter ere van em. prof. dr. R.B.C. Huygens uit Leiden, die nu veertig jaar tekstuitgever is bij ons. Een aantal genodigden kwam bijeen in de leeszaal van onze bibliotheek om dit prachtige jubileum te vieren. In drie lezingen werden achtereenvolgens het vak van tekstuitgever, prof. Huygens zelf en prof. Huygens’ laatste uitgave geëerd. Het eerste exemplaar van deze uitgave, de Vita Marie de Oegnies van Jacques de Vitry, werd toen aan de gevierde uitgereikt. Prof. Huygens sloot af met een dankwoord en een terugblik op zijn levenswerk. Tijdens de aansluitende receptie was er gelegenheid om hem te feliciteren en met hem van gedachten te wisselen. On Friday October 12th, 2012, Corpus Christianorum has celebrated Em. Prof. Dr. R.B.C. Huygens from Leiden, who now has a history with us of forty years’ publishing of medieval Latin texts. Invited guests gathered in the reading room of our Library for a solemn ceremony, during which in three lectures a tribute was paid to the field of text editing, to Prof. Huygens himself, and to Prof. Huygens’s latest edition, respectively. Of this latest edition, Vita Marie de Oegnies by Jacques de Vitry, the first copy was then presented to the feted editor. Prof. Huygens concluded the ceremony with a few words of thanks and some reminiscences of his life ’s work. The reception directly afterwards gave the guests the opportunity to offer their congratulations.

57 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page